Mevzuat


Yayım Tarihi Yasal Dayanak Açıklama
15.09.2015 79 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri  23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Eylül 2015 Pazartesi günü sonuna kadar, 30 Eylül 2015 tarihine kadar verilmesi gereken “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 05 Ekim 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.
27.08.2015 456 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  Vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi hk.
20.08.2015 Özel Tüketim Vergisi (Iv) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar hk.
08.08.2015 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği  Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar hk.
04.08.2015 Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılması hk.
04.08.2015 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler

Odaları Birliği İle Yeminli Mali Müşavirler Odaları Ve Serbest Muhasebeci

Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliği

 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinde, Yeminli Mali Müşavirler Odalarında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarında ve TÜRMOB ile Odaların bağlı kuruluş ve iktisadi işletmelerinde çalıştırılan personelin işe başlamalarının, hizmet koşullarının, niteliklerinin, ilerleme ve yükselmelerinin, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarının, ödüllendirilmelerinin, işlerine son verilmesinin, ücretlerinin, sosyal haklarının ve diğer özlük işlerinin düzenlenmesi hk.
04.08.2015 Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde
değişiklik yapılması hk.
04.08.2015 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde
değişiklik yapılması hk.
23.07.2015 37 Seri Nolu 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri  2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı (% 1,60)
01.07.2015 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  Sigortalı sayılanların hizmet bilgilerinin elektronik ortama aktarılması hk.
30.06.2015 26.06.2015 Tarih ve 2015/7910 Sayılı BKK  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan özkaynakla finansman teşviki uygulamasına ilişkin %50 indirim oranı, Bakanlar Kuruluna tanınan yetki çerçevesinde, çeşitli kriterlere göre yeniden belirlenmiştir.
27.06.2015 3 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna “Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV’den İstisna Edilmiş Olan Transit Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna” başlıklı metin eklenmiştir.
20.06.2015 455 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  Maliye Bakanlığınca açıklanacak vergi borçları
20.06.2015 454 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  e-Fatura uygulamasına ilişkin usul ve esaslar hk.
20.06.2015 453 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  Elektronik Yoklama Sisteminin uygulanması hk.
03.06.2015 452 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) alım satım belgesinin 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınması ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme zorunluluğu getirilmesi hk.
03.06.2015 451 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  435 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.
03.06.2015 450 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  426 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılması hk.
03.06.2015 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2015/2)  Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapılması hk.
25.05.2015 Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter Ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Ve Yeminli Mali Müşavirlerce Tutulacak Defter Ve Kayıtlar İle Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


İdealist

  • Kandırma ve Kandırılma İş adamı traş olurken bir yandan da berberiyle sohbet etmektedir. Derken, kapının önünden ağır ağır geçmekte olan paspal bir çocuk görürler. Berber, iş adamının kulağına fısıldar; “Bu çocuk var ya, dünyanın en aptal... devamını oku
  • EKİP OLMA Kuş bilimi ile ilgilenen bilim adamları, kazları incelemiş ve onların bazı özelliklerini belirlemişlerdir. Kazlara ait bu araştırmada bilim adamları, onların 5 özelliğini ortaya çıkarmıştır. 1- Sürüdeki her bir kuş kanatlarını... devamını oku
  • SİZ ve YANSIMALARINIZ Uzun yıllar önce, uzaklardaki bir ülkede “Bin Aynalı Dağ” denilen bir dağ vardı. Bu dağın zirvesine gerçekten de bin tane irili ufaklı ayna yerleştirilmişti. Herkes zaman zaman Bin Aynalı Dağ’a çıkıp, ilginç öykülere şahit... devamını oku
  • ADA Thomas Cook, bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu'nun ıssız bir yerinde milyonlarca kuşun havada çığlıklarla daireler çizerek uçtuğunu görür. Kulakları sağır edecek kadar yüksek sesle çığlıklar atan kuşlardan yorulanlar,... devamını oku
  • TOPLUM ve SORUMLULUKLARIMIZ Merkezi İngiltere’de bulunan dünyanın en büyük bankalarından biri olan Barclays'in yatırım bölümü sorumlularından Dayanandra Kumaş, Mahiş Çandra, İftihar Haydar ve Ruth Cove çok başarılı bir anlaşmayı imzaladıktan sonra, bunu... devamını oku
Tümünü Gör...

web tasarım & seo Netalan