Yeminli Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçiler


 Yeminli Mali Müşavirler ve Bağımsız Denetçiler

Bundan bir önceki yazımda, “bağımsız denetçi atayacak şirketler”e ilişkin bilgiler vermiştim. Şirketlerinin hesaplarını denetleyen ve mali tablolarını onaylayan Yeminli Mali Müşavirlerden sonra, yine aynı şirkete ait mali tabloların bu kez de Bağımsız Denetim Şirketlerince denetlenip onaylanmasına pek anlam veremeyen bazı işadamlarımızın bu haklı sorgulamalarının cevabını, bu yazımda açıklamaya çalışacağım.

Her iki denetimin ve şirket mali tablolarının onaylanmasının öncelikle hukuki dayanakları farklıdır. Yeminli Mali Müşavirliğin yapılanması ve çalışma alanı, 3568 sayılı meslek kanunu ile vergi kanunlarında tanımlanmıştır. Oysa bağımsız denetçilik uygulaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun denetim hükümlerine dayanmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin çalışma alanları kamu otoritesi olarak Maliye Bakanlığı tarafından belirlenirken, Bağımsız Denetçilerin bu konudaki hukuki düzenlemeleri, bir başka kamu otoritesi olan Kamu Gözetim Kurumu tarafından tespit edilmektedir.

Yeminli Mali Müşavirler yaptıkları çalışmaların doğruluğu konusunda Maliye Bakanlığına karşı muhatap ve sorumludur. Öte yandan Bağımsız Denetçiler, öncelikle denetimi yaptıkları şirkete, şirket ortaklarına ve şirket alacaklılarına (kredi veren kuruluşlara, mal satan işletmelere) karşı sorumludurlar.

Dolayısı ile her ne kadar her iki meslek grubu da şirketlerin hesaplarını denetleyip mali tablolarını onaylamakta iseler de; Yeminli Mali Müşavirler bu tablolarda yer alan kazanç tutarında (matrahta) hazine aleyhine bir sonucun oluşmamasından sorumludurlar. Bağımsız Denetim Şirketlerinin ise, mali tabloların şirketin gerçek durumunu gösterip göstermediğini, bir başka deyişle, şirketin mali tablolarının şirketin gerçek mali yapısını yansıtıp yansıtmadığını belirlemek yükümlülükleri vardır.

Şirketlerin gerçek mali yapısını yansıtan mali tablolar hazırlanırken, uluslararası muhasebe standartları ve uluslararası finansal raporlama kuralları uygulanarak mali tablolar düzenlenir. Dolayısı ile vergi kanunlarına ve Türk Muhasebe Uygulama Genel Tebliğine uygun olarak sonuçlanan mali tablolar ile uluslararası standartların uygulandığı mali tablolar birbirinden farklı bilgileri içerecektir.

Bu mali tabloların onaylanmasındaki sorumluluklar açısından her iki meslek grubunu değerlendirmemiz halinde; Yeminli Mali Müşavirler örneğin 6 milyon TL amortisman ayırabilen bir şirketin 5 milyon TL olan zararının, amortisman ayrılmasından vazgeçilerek 1 milyon TL matrah beyan etmesini, vergi matrahında hazine zararı doğmaması nedeniyle onaylanmakta herhangi sakınca görmezler. Bağımsız Denetçiler ise, Şirketin 5 milyon TL tutarındaki zararını, 6 milyon TL tutarlı amortisman ayrıldığını da belirtmek suretiyle, göstermek ve Şirketin 5 milyon TL zararlı mali tablosunu onaylamak zorunda ve sorumluluğundadır.

Sonuç olarak, denetim yetkisini haiz meslek mensupları, bir şirketle yeminli mali müşavirlik sözleşmesi imzalarken iki kez düşünüyorsa, bağımsız denetim sözleşmesi için en az yirmi kez düşünmek durumundadır.


Yazar : Bülent ÖZATAY

İdealist

  • Kandırma ve Kandırılma İş adamı traş olurken bir yandan da berberiyle sohbet etmektedir. Derken, kapının önünden ağır ağır geçmekte olan paspal bir çocuk görürler. Berber, iş adamının kulağına fısıldar; “Bu çocuk var ya, dünyanın en aptal... devamını oku
  • EKİP OLMA Kuş bilimi ile ilgilenen bilim adamları, kazları incelemiş ve onların bazı özelliklerini belirlemişlerdir. Kazlara ait bu araştırmada bilim adamları, onların 5 özelliğini ortaya çıkarmıştır. 1- Sürüdeki her bir kuş kanatlarını... devamını oku
  • SİZ ve YANSIMALARINIZ Uzun yıllar önce, uzaklardaki bir ülkede “Bin Aynalı Dağ” denilen bir dağ vardı. Bu dağın zirvesine gerçekten de bin tane irili ufaklı ayna yerleştirilmişti. Herkes zaman zaman Bin Aynalı Dağ’a çıkıp, ilginç öykülere şahit... devamını oku
  • ADA Thomas Cook, bir araştırma gezisi sırasında Atlas Okyanusu'nun ıssız bir yerinde milyonlarca kuşun havada çığlıklarla daireler çizerek uçtuğunu görür. Kulakları sağır edecek kadar yüksek sesle çığlıklar atan kuşlardan yorulanlar,... devamını oku
  • TOPLUM ve SORUMLULUKLARIMIZ Merkezi İngiltere’de bulunan dünyanın en büyük bankalarından biri olan Barclays'in yatırım bölümü sorumlularından Dayanandra Kumaş, Mahiş Çandra, İftihar Haydar ve Ruth Cove çok başarılı bir anlaşmayı imzaladıktan sonra, bunu... devamını oku
Tümünü Gör...

web tasarım & seo Netalan